Thêm 3 nhóm đối tượng được vay vốn gói 30.000 tỷ

Thêm 3 nhóm đối tượng được vay vốn gói 30.000 tỷ

Thông tư 32/2014/TT-NHNN vừa được Ngân hàng Nhà nước ban hành đã sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư số 11/2013/TT-NHNN quy định về cho vay hỗ trợ nhà ở đã bổ sung 3 nhóm đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở.

Theo đó, nhóm thứ nhất là khách hàng cá nhân mua nhà ở thương mại tại dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị trên địa bàn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt có tổng giá trị hợp đồng mua bán (kể cả nhà và đất) không vượt quá 1,05 tỷ đồng (không khống chế về diện tích và đơn giá).

Khu phức hợp An Gia Star

Khu phức hợp An Gia Star

An Gia Star – Dự án cao cấp đầu tiên được hỗ trợ vay gói 30.000 tỷ theo thông tư 32

Nhóm thứ hai là khách hàng cá nhân tại đô thị đã có đất ở phù hợp với quy hoạch và đang gặp khó khăn về nhà ở nhưng chưa được Nhà nước hỗ trợ dưới mọi hình thức được vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà.

Nhóm thứ ba là hộ gia đình, cá nhân có phương án đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội phù hợp với quy định của pháp luật để bán, cho thuê, cho thuê mua.

Thông tư 32 cũng mở rộng các ngân hàng tham gia cho vay. Cụ thể, bên cạnh 5 NHTM có vốn Nhà nước như quy định hiện hành.

Ngoài ra, Thông tư này còn bổ sung thêm các NHTMCP khác do NHNN chỉ định. Việc quyết định NHTMCP nào được tham gia cho vay hỗ trợ nhà ở được NHNN căn cứ vào quy mô, phạm vi hoạt động và kinh nghiệm trong cho vay đối với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản của các ngân hàng.

Thông tư 32 có hiệu lực thi hành từ 25/11/2014.

About The Author

Mr Property

No Comments

Leave a Reply